OLDTIMER EN CLASSIC CAR CLUB HEEL
WESSEM • De Oldtimer en Classic Car Club Heel is een algemene merkenclub voor liefhebbers van de oldtimer en klassieke automobiel. Lid kunnen worden zij die houder zijn van een automobiel, gebouwd voor 31 december 1979. Uitgesloten zijn: militaire voertuigen, replica's en custom cars.

Er is ook een afdeling veteranen waarvan de leden houder zijn van een automobiel welke voor de oorlog is gebouwd en in de daaropvolgende na-oorlogse productie periode.

Het doel van de club is het in stand houden en rijden met eerder genoemde automobielen en het organiseren van activiteiten.

OCCC Heel is aangesloten bij de FEHAC en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Statuten zijn vastgelegd in een notariële akte. Tevens mag de club het predicaat 'FEHAC goedgekeurd taxatierapport' voeren.
Steenweg 3B
6019 AW Wessem, Nederland
breng me hierheen